logo
دوشنبه ، 29-7-98 Monday ، 21-10-2019
میخواهم ماهیانه کمک کنم پست الکترونیکی
دخلشان را آوردند ؛ برای عده ای دخلی پر از خوبی ... و برای عده ای دیگر دخلی پر از بدی ...دیر یا زود دخل ما را هم خواهند آورد ؛مراقب باشیم دخلمان را از چه پر میکنیم ، وگرنه واقعا دخلمان آمده...

فرم حمایت ماهیانه
نام و نام خانوادگی (*)

ورودی نامعتبر
شماره شناسنامه

ورودی نامعتبر
تاریخ تولد (*)

ورودی نامعتبر
تاریخ شروع حامی (*)
calendar
ورودی نامعتبر
مبلغ ماهیانه جهت حمــایت (ریال) (*)

ورودی نامعتبر
شغل حامی

ورودی نامعتبر
شماره تلفن حامی (*)

ورودی نامعتبر
ایمیل

ورودی نامعتبر
آدرس حامی

ورودی نامعتبر

  

 
صدقات
هدایا
ایتام
فطریه عام
فطریه سادات
قربانی
نذورات
اطعام
افطاری
کفاره غیر عمد
جهیزیه
رد مظالم
ثلث مال
خیرات
بیمه امام زمان
خرید مواد غذایی
قطعه ای در بهشت
عقیقه و ذبح گوسفند
کفارات
زکات

می خواهم با موسسه در تماس باشم:

address

آدرس:اصفهان،خیابان کاوه، بعد از پل 25 آبان آبان،

جنب ایستگاه مترو، کوی ولیعصر(عج)

tell تلفن:34455932 (031) - همراه 09136266671 (مطلب زاده)
fax فکس:34474978 (031)
e-mail

ایمیل:info@ymngo.ir

می خواهم در مورد موسسه نظر بدهم:

نسیم
سایت جدیدتون مبارک ^-^
شنبه ، 05 مهر 1393